Już niebawem będzie można głosować na projekt nr 121 - Budżetu Obywatelskiego miasta Radom na rok 2023 r. pod adresem glosowanie.konsultacje.radom.pl


Niech nadchodzące Święta Wielkanocne spełnią nasze najskrytsze marzenia w skrytości naszych Serc,
w których jest dana moc przełamywania tak wielu barier naszej niemocy

Radosnych Świąt Wielkiejnocy

i dużo zdrowia :)
dla naszych przyjaciół i ich rodzin


Do Przyjaciół SOZP Wzajemna Pomoc z siedzibą w Radomiu

Niechaj Najjaśniejsza Gwiazdka nam zaświeci,

cieszą się dorośli i dzieci,

niech na każdego spłyną w obfitości dary
z Nieba,

niech w ten świąteczny czas cuda dzieją się na Ziemi,

bo ich bardzo nam potrzeba!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiego dobra w Nowym 2022 roku dla naszych przyjaciół i ich rodzin życzy zarząd stowarzyszenia


W najbliższym czasie, jeżeli wszystko przebiegnie po myśli, planujemy zorganizować 3 przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, które będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie w tych czasach. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej witrynki i wypatrywania przysłowiowych Jaskółek niosących dobre wieści 👍


Wracamy z cotygodniowymi spotkaniami z uwzględnieniem obostrzeń epidemiologicznych w środy od godziny 13 dla naszych członków i zainteresowanych.
POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU :)PODPISZ PETYCJE - Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie


KORONAWIRUS - obostrzenia

Serdecznie prosimy o zagłosowanie 

w Budżecie Obywatelskim 2021 na

pozycję 102

kategorii do 400 tys. zł

KLUB INICJATYW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

MIEJSCE KREATYWNYCH POMYSŁÓW

ul. Królowej Jadwigi 15

głosować można internetowo

rejestrując i logując się na stronie

www.konsultacje.radom.pl

Dziękujemy za oddanie głosu :)Zapraszamy serdecznie wszystkich na wydarzenia Radomskiego Kalejdoskopu Kulturalnego

 

Odbędą się one dnia 8 i 9 sierpnia 2019 r. (tj. czwartek i piątek) w godzinach od 16:00 do 21:00. Na licznych spotkaniach będą organizowane różnego rodzaju atrakcje, których organizatorem będzie FNDK.Uczestnikami w Kalejdoskopie Kulturalnym w w/w dniach będą radomskie organizacje pozarządowe działające na rzecz Ekonomii Społecznej takie jak: Stowarzyszenie „Przyjaźni”, Stowarzyszenie „Karuzela”, Spółdzielna Socjalna „Reduar” oraz Radomski Bank Żywności, Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu i Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” czyli organizacja, która utworzyła Gospodę Jaskółeczkę.

Aktualny program wydarzenia.

  

Pragniemy utworzyć:

 

- zadaszony plac zabaw dla dzieci
- altanę

 

Oferując

 

* spotkania przy grillu, pikniki
* zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie
* czytanie bajek, gry w szachy, wymiana książek
* panele dyskusyjne
* dancingi międzypokoleniowe

jesteśmy otwarci na inicjatywy mieszkańców osiedla Michałów i miasta Radomia

Będziemy wdzięczni za zagłosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020 na projekt:

 

BEZ WZGLĘDU NA WIEK - ZABAWA, KULTURA,

INICJATYWY

 

Kategoria do 400 tyś. zł pozycja 12

ul. Królowej Jadwigi 15, osiedle Michałów

Przedsiębiorstwo Społeczne "Gospoda Jaskółeczka"
rozszerzenie działalności statutowej Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc"

GŁOSOWAĆ MOŻNA RÓWNIEŻ INTERNETOWO PODAJĄC NUMER TELEFONU NA 

 

https://konsultacje.radom.pl/

Realizujemy projekt "W drodze do samodzielności" w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Radomiu

Realizowany Projekt „W drodze do samodzielności” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO  WM na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 
od 01 kwietnia 2017 roku do 30 marca 2019 roku


Kiermasz Wielkanocny 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu

 W dniach 30.03.-31.03.2017 r. Urząd Miejski w Radomiu zorganizował Kiermasz Wielkanocny wyrobów Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeń. Zaproszone nań zostało także nasze stowarzyszenie. Zaprezentowaliśmy potrawy wielkanocne przygotowane przez pracowników Gospody Jaskółeczka, która zrzesza członków naszego stowarzyszenia. Goście mogli skosztować min. pasztetów mięsnych i wegetariańskich, jajek faszerowanych, żurku wielkanocnego, paluchów z kurczaka a także naszych ciast.


Ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego 2017!                                          Powstanie Klub Inicjatyw Międzypokoleniowych - projekt naszego Stowarzyszenia !

4 lipca 2016 r. w parku im. T. Kościuszki ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego 2017. Wymieniono nas wśród zwycięzców!

 

Wyrażamy radosną wdzięczność wszystkim mieszkańcom Miasta Radomia,
którzy głosowali na projekt naszego Stowarzyszenia, wszystkim którzy angażowali się w promowanie  projektu, jak również gratulujemy innym zwycięzkim wnioskodawcom!

 

Wiadomość ta oznacza, że w 2017 r. rozpoczną się prace przy ul. Królowej Jadwigi 15
(przy Gospodzie Jaskółeczka) dla potrzeb Klubu.

Mieszkańcy Miasta Radomia będą mogli realizować swoje kreatywne pomysły m.in: pasje ogrodnicze, odbywać się będą panele dyskusyjne, dancingi międzypokoleniowe. Powstanie miejsce wymiany doświadczeń między pokoleniami, integracji środowiska niepełnosprawnych z pełnosprawnymi mieszkańcami naszego miasta.

Dziękujemy i zapraszamy!


Odwiedził nas Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wraz z Pracownikami

W dniu 19.04.2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar  gościł w skromnych progach naszego Stowarzyszenia i Gospody Jaskółeczka. Jesteśmy wymieniani w społeczności ogólnopolskich społeczników i lekarzy jako przykład Dobrych Praktyk. Dr Adam Bodnar chętnie słuchał o naszej działalności, planach Stowarzyszenia, a także o problemach
i radościach osób chorujących psychicznie
i neurologicznie. Poruszaliśmy tematy psychiatrii środowiskowej oraz tematy związane z przyjmowaniem leków. Zainteresowaniem szczególnym cieszyła się historia powstania naszej Gospody. Na koniec jego pobytu w Radomiu tam zawitaliśmy racząc Gości naszymi potrawami.


Wiosenny Kiermasz Wielkanocny

W związku z zorganizowanym w dniach 16.03.-17.03.2016 r.  w godz. 10.00- 14.00 w Urzędzie Miasta Radomia  Kiermaszem Wielkanocnym Wyrobów Terapii Zajęciowej, nasze Stowarzyszenie prezentowało również wielkanocne potrawy przygotowane przez pracowników Gospody Jaskółeczka, także członków Stowarzyszenia.
Można było skosztować m.in. mazurków, pasztetów tradycyjnych i wegetariańskich, pasztecików, wielkanocnego ciasta, jajeczek.


Konferencja pt. "Psychiatria środowiskowa, usługi specjalistyczne - dobre praktyki" 21 października 2015 r.

21 października 2015 r.  odbyła się w Gospodzie Jaskółeczka konferencja pt. „Psychiatria środowiskowa, usługi specjalistyczne – dobre praktyki” zorganizowana przez Stowarzyszenie  Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”  sfinansowana  ze  środków Gminy Miasta Radomia.

 

Wystąpili prelegenci: ze szpitala SWPZZPOZ im Barbary Borzym w Krychnowicach, ze Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie, Stowarzyszenia „ Otwarte Drzwi” w Rzeszowie, Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz reprezentanci Warszawskiego Domu pod Fontanną.

 

W swoich wypowiedziach i prezentacjach przedstawili zasadność powstawania Centr Zdrowia Psychicznego
w Polsce  oraz innych form wsparcia związanych z psychiatrią środowiskową, przedstawili  przykłady dobrych praktyk.

Na świecie istnieje tendencja likwidacji dużych szpitali psychiatrycznych w kierunku tworzenia małych szpitali
lub  wyodrębniania oddziałów w szpitalach ogólnych. Ważne jest  pójście w kierunku psychiatrii środowiskowej
tj. zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania osoby chorującej psychicznie.

 

 Prelegenci nawiązali do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP),
w którym to o utworzeniu centr  szeroko wspominano, a który to program miał zostać wchłonięty
z niekorzystnymi zapisami do Ustawy o Zdrowiu Publicznym. Poinformowali również o pikietach,
które odbyły się w Polsce w obronie NPOZP.

 

Problem psychiatrii środowiskowej jest ciągle dyskryminowany. Pomimo tych barier stowarzyszenia rodzin
oraz profesjonaliści podejmują różnorodne działania na rzecz osób chorujących psychicznie.

 

Prelegentka z Krakowa wskazała przykład dobrych praktyk – powstałe tam grupy wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin , mieszkania chronione, czasopismo Rodziny, które cieszy
się popularnością w kraju. 

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Rzeszowie także wspiera pomysły swoich podopiecznych, cieszy
się ich zdolnościami artystycznymi,  potencjałem i planuje szereg działań inwestycyjnych,
a także w przyszłości stworzenia miejsca pracy wzorem Gospody Jaskółeczka.

 

Dużym  zainteresowaniem wśród gości konferencji spotkała się wypowiedź prelegentki z Lublina, która mówiła
o  specjalistycznych usługach opiekuńczych. Działania tam podjęte pozwoliły na stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie wypełnia się szeroki zakres usług związanych z kształtowaniem umiejętności społecznego funkcjonowania osoby chorej jak również pomoc socjalną. W środowisku lubelskim pracownik socjalny współpracuje z lekarzem, psychologiem, terapeutą bądź daje sygnał do wkroczenia tych specjalistów w środowisko zamieszkania pacjenta. Prelegentka zaznaczyła, że ważna jest integracja działań instytucji i organizacji,
które stworzą zespół współpracujących ze sobą elementów sieci oparcia społecznego - leczenia i aktywizacji osób
z zaburzeniami psychicznymi, w którym pacjent będzie  miał możliwość funkcjonowania  korzystając  ze wsparcia interdyscyplinarnego zespołu specjalistów i opiekunów.

 

Dwóch reprezentantów Warszawskiego  Domu pod Fontanną opowiedziało o międzynarodowym modelu Domu- Klubu,
w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi współdziałają z pracownikami, gdzie wszystkie zadania wykonywane są wspólnie przez członków i pracowników codziennie w godzinach pracy. Wspólna praca odbywa się w trzech sekcjach: administracja, obsługa domu, zatrudnienie i edukacja, do których członkowie są przyporządkowani,
 i w których realizują swoje zdolności. Warszawski Dom pod Fontanną wzorem protoplasty amerykańskiego Domu-Klubu,  doskonale wypełnia jego funkcję. Uzyskało także najwyższą możliwą akredytację.

Jubileusz 20 lecia Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”

 

Najważniejsze jest wsparcie w trudnej sytuacji jaką niesie ze sobą choroba psychiczna, wymiana doświadczeń w radzeniu sobie z chorobą, ale także aktywizacja zawodowa chorych. Przykładem jest "Gospoda Jaskółeczka na Michałowie", którą stowarzyszenie otworzyło, po to właśnie aby aktywizować i wspierać osoby niepełnosprawne.Aktywizować i łamać powszechne, a często krzywdzące stereotypy o osobach chorych umysłowo. - Obraz osoby chorej psychicznie w społeczeństwie,a także  w mediach jest krzywdzący, że jest to człowiek agresywny, szkodliwy i można się spodziewać wszystkiego co najgorsze, a tak nie jest, bo członkowie naszego stowarzyszenia uczą się, skończyli studia, pracują, są aktywnymi członkami stowarzyszenia gotowi do nowych wyzwań i integracji.A tego najczęściej osobom chorym nie uda się osiągnąć samym bez wsparcia. Zupełnie sami jednak nie są, bo nawet jeśli odrzuca ich społeczeństwo, to od 20 lat liczyć mogą na wsparcie Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc" podkreśla Prezes Jolanta Gierduszewska.